Home / Tarieven

Tarieven


Kosten particulier

De meeste zorgverzekeraars vergoeden tegenwoordig de inzet van een mantelzorgmakelaar vanuit de aanvullende verzekering. Dit kunt u nakijken in uw polis. Zie ook: overzicht vergoeding mantelzorgmakelaar 2020.

Checkt u van te voren bij uw zorgverzekeraar of u de mantelzorgmakelaar mag inschakelen. Dit zorgt voor duidelijkheid en voorkomt verrassingen achteraf.

Indien er sprake is van een persoonsgebonden budget (PGB) vanuit de Wet langdurige zorg, dan kunt u de verrichte werkzaamheden van de mantelzorgmakelaar betalen uit het vrij besteedbare bedrag. Afhankelijk per gemeente kan het zijn dat er een vrij besteedbaar bedrag in het PGB-WMO is opgenomen.

Indien u de kosten niet vergoed krijgt, dan geldt mijn uurtarief van 84,70 euro inclusief BTW.

Kosten zakelijk

Bedrijven met interesse in een mantelzorgspreekuur of advies over het opzetten van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, ontvangen een maatwerkofferte.